ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[22 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคนิวคาสเซิลและโรคไข้หวัดนกระยะที่ 1

[21 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[21 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์

[15 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทดสอบองค์ประกอบของกรดไขมันและลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้ำมันมะพร้าว จำนวน 30 ตัวอย่าง

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างโครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานบังคับทุเรียนแช่เยือกแข็ง

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ GAP พืชอาหาร เพิ่มเติมครั้งที่ 5

[06 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[31 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ อสมท. AM 1143 KHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

[31 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 4 รายการ

[31 ม.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

[30 ม.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

[27 ม.ค. 60] ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบการขออนุญาต และการแจ้งนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[23 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54