ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

เกษตรฯ เผย จีนออกระเบียบใหม่คุมเข้มมันสำปะหลัง

มกอช.คัดค้านโคเด็กซ์ประกาศรับรองข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร

มกอช.คัดค้านโคเด็กซ์รับรองข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร

เกษตรฯ ถกโมเดิร์นเทรดร่วมสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร มกษ.

มกอช.ปลื้ม PAC ยอมรับความเท่าเทียม

องค์กร PAC ยอมรับความเท่าเทียมการจัดการความปลอดภัยอาหาร

สานต่อ "ยโสธรโมเดล"...เมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์

อิ่มสบาย

ส่งเสริมข้าวโพดGAPสะดุด ติดปัญหาบุคลากร-งบน้อย

จีนสั่งคุมเข้มมันสำปะหลัง รัฐเต้นแนะผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนโกดัง

หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: แล็บไทยในเส้นทางอาเซียน

หวั่นIUUยกพลขึ้นฝั่ง เร่งGAPข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กินอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ตุรกีเข้ม

ผู้ว่าฯมอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอดภัยรักษาระดับมาตรฐาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25