เตือนภัยสินค้าเกษตร

ตารางสรุป TBT Notification ประจำเดือน สิงหาคม 2550

โปแลนด์ขวางรัสเซียเข้า WTO

เวียดนามพบไข้หวัดนกอีกแล้ว

ดับบลิวทีโอตัดสินคดีกุ้งส่งออก ให้ไทย-อินเดียชนะมะกันยกแรก

สหรัฐไฟเขียวบริษัทส่งออกกุ้งจากจีนหนึ่งแห่งแล้ว

แคนาดาคัดค้าน COOL ของสหรัฐ

ราคาอาหารและส่วนประกอบของจีนเพิ่มกระทบโลก

กุ้งและปูแทนที่ไก่ในอินเดีย

สหรัฐเรียกคืนเนื้อบดอีก

สหรัฐเรียกคืนเนื้อขนานใหญ่หวั่น E. coli

คาดสภาสหรัฐรับรองติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า

อียูปรับค่า MRL สารกลุ่ม Fusarium toxins ในข้าวโพด

เกาหลีใต้พบเศษกระดูกในเนื้อสหรัฐอีก

ออสซีเพิ่มนำเข้าอาหารสัตว์

เกาหลีใต้เปิดเอฟทีเอกับอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198