เตือนภัยสินค้าเกษตร

FDA ไม่สั่งแบน BPA แต่ยืนยันวิจัยต่ออีกระยะ

จีนแจงผลกำไรการผลิตสุกรลดลงในปี 2554

ออสเตรเลียตั้งกองทุนพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์

ผลกระทบต่อการเกิดโรคในแหล่งน้ำและอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในสหภาพยุโรป

จีนยกระดับข้อบังคับสารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร

ความผิดพลาดในการตรวจสอบสารเร่งเนื้อของไต้หวัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Schmallenberg และเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มปศุสัตว์อียู

โคลัมเบียออกร่างกฎระเบียบน้ำมัน ไขมัน และภาชนะบรรจุอาหารหรือพลาสติกหุ้มอาหารทุกชนิด

รัสเซียห้ามนำเข้าโปรตีนอาหารสัตว์ที่ใช้สัตว์เป็นวัตถุดิบ

บราซิลห้ามนำเข้าสารพันธุกรรมจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ยูเครนกวดขันนโยบาย GMO

สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการวิเคราะห์สาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs

สหภาพยุโรปปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารเสริมเอนไซม์จากอาหาร สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

มาเลย์ยันไม่มีนโยบายตรวจรับรองฮาลาลให้บริษัทข้ามประเทศ

แคนาดาเสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Penthiopyrad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208