ข่าวเกษตรรายวัน

หนุนเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์...ลดต้นทุน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

สุ่มตรวจนอมินีต่างชาติซื้อที่นา คุก 3 ปี - ปรับ 1 ล.

ฟุ้งงาน GAP ทะลุเกินเป้า

เปิดขึ้นทะเบียน "พืชอนุรักษ์" เพื่อการค้า

งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 3 และงาน "มหกรรมกล้วยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ"

ดัน 2 นโยบายเร่งด่วนยางพารา

เกษตรฯ ผวาถูกหั่นงบปี 53 ลง 15% ชี้ปีนี้เบิกจ่ายช้าเงินเหลือ 4.3 หมื่นล.

ต่างชาติตั้งเป้าฮุบนา 8 แสนไร่

ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจใน "โครงการประกันราคาผลผลิต"

ชี้ดินไทยปลอดภัยจากสารโลหะหนัก

เมินหวัดนรกดื้อยา ยันทามิลฟลูได้ผล

โครงการจับคู่นวัตกรรมฯ นำร่องส่งออก ‘กะเพรา-โหระพา’

เกษตรฯ ยันบล็อกพื้นที่ข้าวแคดเมียม

พาณิชย์เล็งตั้งเกณฑ์ราคากลางขายข้าวโพด-มันสำปะหลังใหม่

แรงงานคืนถิ่นเฮได้ที่ทำกิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260