เตือนภัยสินค้าเกษตร

ปี 54 ชาวจีนเสียชีวิต 137 จากอาการอาหารเป็นพิษ

กระทรวงการกีฬาจีนห้ามนักกีฬากินเนื้อหมู หวั่นปนเปื้อนสาร clenbuterol

แคนาดากำหนดค่า MRLs ของสาร Metconazole

สหรัฐฯกดดันไต้หวัน อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐฯ

พบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในไต้หวัน

ออสเตรเลียยึดไก่กระทง 700,000 ตัว เหตุขาดสวัสดิภาพสัตว์

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

รัสเซียไฟแดงวัวมีชีวิตและผลิตภัณฑ์วัวจาก 4 สมาชิก EU

ออสเตรเลียเริ่มฆ่าเป็ด 24,000 ตัว ควบคุมไข้หวัดนก

รายงานผลผลิตและการค้าข้าวในปี 54 และ 55 ของ FAO

จีนเตรียมปรับปรุงมาตรฐานอาหาร

เมืองเบียร์ฆ่าหมู 2,400 ตัว เหตุปนเปื้อนสาร chloramphenicol

อียูปรับค่า MRLs ของ dioxins, dioxins-like PCBs และ non dioxin-like PCBs

แคนาดากำหนดค่า MRLs ของสาร Iprodione

จับตา...สถานการณ์การตรวจ carbendazim ในน้ำส้มของสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182