เตือนภัยสินค้าเกษตร

คณะกรรมาธิการรัฐสภา EU ผ่านร่างมติจัดการสารกลุ่ม EDCs

กัมพูชาพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N1

ผลวิจัยบราซิลชี้ ใช้ Ractopamine ปริมาณน้อยในสุกร เพิ่มผลผลิต-ไม่ลดคุณภาพ

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเติมค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร

จีนประกาศกฎระเบียบด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร

ผลวิจัยมาเลย์พบการดื้อยาของเชื้อ Listeria

ไอร์แลนด์ได้เฮ-สหภาพยุโรปผ่อนปรนขั้นตอนตรวจสอบวัวบ้า

รัสเซียหวั่นสารเร่งเนื้อแดง งดนำเข้าเนื้อสหรัฐฯ-แคนาดา

ออสเตรเลียประกาศรับรองร่างปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง

ญี่ปุ่นประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง 3 รายการ

EFSA เปิดเผยข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงข้าวโพด GM สู่สาธารณชน

พบชาวจีนนิยมอาหารฮาลาลนำเข้าเหตุไม่มั่นใจการผลิตในประเทศ

ร้าน"แมคโดนัลด์" ในสหรัฐฯ ถูกสั่งปรับฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดมาตรฐาน "ฮาลาล"

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 และ H5N2 ระบาดในเยอรมนี

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 25551 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203