เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียห้ามนำเข้าไก่งวงจากสหรัฐเพิ่ม.. เหตุ Ractopamine

เบลเยียมยืนยันพบโรค Brucellosis ระบาดในโค

ญี่ปุ่นยกเลิกห้ามนำเข้าเนื้อโคจากฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้โปรตีนจากสัตว์ในอาหารสัตว์น้ำ เริ่ม 1 มิถุนายน 2557

ญี่ปุ่นปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารตกค้าง ครั้งที่ 163

จีนเตรียมยกระดับมาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร หลังพบนมผงปนเปื้อน DCD จากนิวซีแลนด์

ออสเตรเลียตรวจสอบการนำเข้าสับปะรดของไทย

นักวิจัยออสซี่ชี้ น้ำอัดลมควรระบุฉลากเตือนฟันผุ

รัสเซียเริ่มแบนเนื้อโค-สุกรสหรัฐฯ เหตุ Ractopamine

เวียดนามตั้งเป้ารักษาพื้นที่ปลูก-เพิ่มปริมาณการผลิตข้าว

เวียดนามเล็งใช้สาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบวิธีการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ในอาหารสัตว์

ฉลากรับรองฮาลาลและฉลากปลอดแอลกอฮอล์ในขนมหวาน

โปแลนด์เตรียมปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพื่ออนุญาตการเชือดแบบฮาลาลและโคเชอร์

EU-บราซิล ลงนามในข้อตกลงร่วมด้านสวัสดิภาพสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203