เตือนภัยสินค้าเกษตร

ฮ่องกงยืนยันการตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์แพร่เชื้อรุนแรง

แคนาดาหวั่น เหตุมาตรการตรวจสอบอาหารในประเทศหละหลวม

สหภาพยุโรปร่างเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ในสารกำจัดศัตรูพืช

EU ปฏิรูปนโยบายประมงร่วมในอุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อินเดีย-เวียดนาม ตัดราคาข้าวกระทบไทยไตรมาสแรกวูบ

แคนาดาชี้ กาแฟลิงล้มแชมป์กาแฟขี้ชะมด

ญี่ปุ่นทบทวนมาตรฐานการติดฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์

ออสเตรเลียเสนอแก้ไข MRLs สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและสุขภาพสัตว์

ญี่ปุ่นทบทวนมาตรฐานการติดฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์

อินเดียคุมเข้มสารปฏิชีวนะในสัตว์ที่ใช้บริโภค

ยุโรปเข้มงวดการติดฉลาก Organic Food

อินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวในปี พ.ศ.2555

ไต้หวันเตือนเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย

อียูเปิดให้นำเข้าไก่สดจากไทยได้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173