ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มกอช. ร่วมกับ EC Delegation จัดสัมมนา “EU Rules on Food Labelling” ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 : ผึ้งอินทรีย์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และปิดโครงการ “ฟุตพริ้นท์น้ำในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร” ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนกสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อคิดเห็นการสัมมนาทิศทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16