ภาพข่าวกิจกรรม

มกอช. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้กับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Training Workshop on ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed 29 - 31 JULY 2013 BAIYOKE SKY HOTEL

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงาน “เกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 12-21 ก.ค.56 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ภาพกิจกรรมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2556 ณ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการงาน HOFEX 2013 at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมสัมมนางาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว PHUKET HALAL 2013 เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ณ Phuket Graceland Resort & Spa

ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการ SEOUL FOOD & HOTEL 2013 เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ Korean International Exhibition Center สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพกิจกรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการ ออกตรวจสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Q

Seminar on ::EU Regulations on Food Labelling:: Delegation of the European Union to Thailand Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 30 April 2013 At Ballroom 1-3, SOFITEL Bangkok Sukhumvit Hotel

ภาพพิธีงานแถลงข่าว "การกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปอเมริกา" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556

The training on the ISO/IEC 17065:General requirements for bodies providing product certification March 3rd - 9th 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Workshop on GM/HACCP Technical Approach and Requirements for Inspection of Vegetable Processing and Packing Houses Jointly organized by ACFS,DOA and RTE(Berlin) วันที่ 12-16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21