เตือนภัยสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นประกาศบังคับใช้มาตรการพิเศษสำหรับไข้หวัดนกก่อนกำหนด เพื่อรับมือสถานการณ์ H7N9

สิงคโปร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากหลายพื้นที่ในญี่ปุ่น

เกษตรกรญี่ปุ่นเริ่มเล็งหาธุรกิจใหม่ หวั่นผลกระทบจาก TPP

สหภาพยุโรปเริ่มโครงการศึกษาอาหารก่อภูมิแพ้เพื่อสร้างมาตรฐานแก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

เม็กซิโก มีแนวโน้มเตรียมเปิดเจรจาการค้าเสรีกับอินโด

จีนประกาศร่างกฎระเบียบด้านวัตถุเจือปนอาหารฉบับใหม่

อังกฤษถอดถอนใบอนุญาตโรงเชือดม้าในเวลส์

จีน: รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนก H7N9 ขององค์การอนามัยโลก

จีนเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบด้านสารเคมีตกค้างในอาหารฉบับใหม่ 1 มิถุนายนนี้

EU ประกาศร่างระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

EU ประกาศเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการสินค้าผลไม้ ผัก ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในกลุ่มที่ใช้ค่า MRL ร่วมกัน

USFDA เตรียมขยายเวลารับข้อคิดเห็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยว่าด้วยผลิตผลทางการเกษตร

EU ขยายเวลาอนุญาตนำเข้าชิ้นส่วนผักเพื่อการขยายพันธุ์และวัสดุปลูกจากประเทศที่สาม

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย บรรลุข้อตกลง FTA ว่าด้วยสินค้าเกษตร

สหรัฐฯ เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายพันตัน เหตุปนเปื้อนเชื้อ Listeria1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208