เตือนภัยสินค้าเกษตร

เนเธอร์แลนด์เรียกคืนเนื้อโคกว่า 50,000 ตัน สกัดกั้นวิกฤติปนเปื้อนเนื้อม้า

EU อาจผ่อนปรนค่าปนเปื้อน Yessotoxin ในหอยสองฝามีชีวิต

USFDA ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร

จีน: สถานการณ์ H7N9 ผู้ป่วย-เสียชีวิตเพิ่มต่อเนื่อง กระทบตลาดค้าสัตว์ปีกรุนแรง

สหภาพยุโรปเผยแพร่รายงานการศึกษามูลค่าการปกป้องชื่อสินค้าอาหารและการเกษตรทั้งหมดภายใต้ระบบ GI

เตือนผู้ประกอบการระวังสารฆ่าเชื้อ Glutaraldehyde ปลอมจากจีน

รัสเซียพบเชื้อ FMD ชนิดที่ไม่เคยระบาดในประเทศ

ยอดผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ในจีนเพิ่มสูงถึง 21 รายแล้ว

EU แก้ไขข้อกำหนดการใช้ Sodium ascorbate สำหรับการเตรียมวิตามิน D ที่ใช้ในอาหารทารก-เด็กเล็ก

สหรัฐฯ ประกาศร่างแก้ไขระเบียบการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์

แคนาดาประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด

เวียดนามแบนนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนเหตุไข้หวัดนก H7N9

สหรัฐฯ เพิ่มขั้นตอนการตรวจชนิดเนื้อสัตว์นำเข้า จากเหตุปนเปื้อนเนื้อม้าในยุโรป

สหรัฐฯ อนุญาตนำเข้าอะโวคาโดและแอพริคอตจากสเปน

USFDA ประกาศข้อกำหนดการกักกันอาหารมนุษย์และสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204