เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU อนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับฟรุกโตสและแอลฟ่าไซโคลเดกซ์ตริน

นักวิจัยสเปนพบอาหารหลายชนิดของ EU ปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเกินมาตรฐาน

ไทยเตรียมแข่งขันผลิตนม เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

จีนอนุญาตนำเข้าถั่วเหลือง GM จากบราซิล

นักวิจัยญี่ปุ่นพบโรค EMS เกิดได้ดีที่ pH 8.5-8.8

แคนาดาเปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับปรับปรุงระเบียบการติดฉลากอาหาร

EU ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

นิวซีแลนด์ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสุกรสดจากประเทศที่มีการระบาดของ PRRS ชั่วคราว

มอนซานโตวางแผนลงทุนผลิตเมล็ดพืช non-GM ในยูเครน

ออสเตรเลียส่งออกเนื้อโคไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

EU ยืนยันระงับการใช้ E-500 และE-501 เฉพาะแต่ในสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

2 องค์กรเตือนอนาคตอาหารแพง

สหรัฐฯ รณรงค์หวังลดขยะอาหารเหลือทิ้งในประเทศ

จีน: โรค FMD ระบาดในมณฑลยูนนาน

ผู้เลี้ยงสุกรเข้าพบนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208