ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสะมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

[ดาวน์โหลด] เอกสารสัมมนา เรื่อง "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มังคุด และทุเรียน (ฉบับทบทวน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สละ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมเบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนา "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มกอช. ร่วมกับ EC Delegation จัดสัมมนา “EU Rules on Food Labelling” ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 : ผึ้งอินทรีย์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และปิดโครงการ “ฟุตพริ้นท์น้ำในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร” ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16