ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[20 ต.ค. 59] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซักตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์อะฟลาท็อกซินในเมล็ดถั่วลิสง ตาม มกษ 4702-2557

[19 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ปี 2560

[10 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง ประเภทผักสดและผลไม้สด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[06 ต.ค. 59] ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

[03 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงานโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่น

[30 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2560

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13 อัตรา โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโรงเก็บขยะและทางเดินลงน้ำ

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกาตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

[28 ก.ย. 59] การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประจำห้องประชุม

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียง ห้องประชุมอาคาร 5

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอาคาร 5

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้

[20 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46