เตือนภัยสินค้าเกษตร

เตือน! EU ระงับใช้สาร E 500, E 501 ในสินค้าประมง

ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวพม่าครั้งแรกรอบ 45 ปี

เม็กซิโกขยายห้ามนำเข้าสัตว์น้ำเปลือกแข็งทุกชนิดจาก 4 ประเทศเอเชีย

เปรูได้สถานะ

เกาหลีเหนือ-ธิเบต พบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1

ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป เรียกร้องงดจัดเก็บภาษีอาหาร

สหรัฐฯ พบเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยสารปฏิชีวนะมีปริมาณสารหนูอนินทรีย์สูง - ส่งผลผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง

แนวโน้มตลาดทูน่าในสหราชอาณาจักรช่วงต้นปี 2556

ยูเครนแบนสุกร-เนื้อสุกรจากเบลารุสชั่วคราว เหตุโรคอหิวาต์สุกร

สหรัฐ: กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสเสนอ USFDA จัดทำระเบียบเพื่อเก็บข้อมูลการใช้สารปฏิชีวนะในปศุสัตว์

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนก H7N9 ในจีน

จีนประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์นมนำเข้าและส่งออก

EU แก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ (animal by-products not intended for human consumption)

จีนจับกุมผู้ขายเนื้อสุกรที่ป่วยตายด้วยโรค PRRS

พบเนื้อม้าถูกติดฉลากเพื่อจำหน่ายเป็นเนื้อโคฮาลาล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197