ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอาคาร 5

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้

[20 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปี 2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขนย้ายห้องทำงาน

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุม 352 และทางเดินชั้น 5 อาคาร 3

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทดสอบและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียนและมะม่วง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม เวอร์ชั่น 2

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูน เรื่อง การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม เวอร์ชั่น 2

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44