เตือนภัยสินค้าเกษตร

คาดเกาหลีใต้อนุญาตใช้สาร Zilpaterol ต้นปี 57

อุตสาหกรรมน้ำมัน-ไขมัน EU หวั่นได้รับผลกระทบระเบียบ COOL

นักวิจัย EU พัฒนาตัวอย่างมาตรฐานเพื่อทดสอบ PAPs

จีนนำเข้าถั่วสูงเป็นประวัติการณ์

ไต้หวันตรวจพบสารเสริมอาหารสัตว์ต้องห้ามในเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯ

EU เตรียมปรับกฎหมายอนุญาตให้ใช้แมลงเป็นอาหารสัตว์

ไข้หวัดนกระบาดในรัฐนิวเซาท์เวลล์

พบเชื้อซัลโมเนลลาที่ระบาดในสหรัฐฯ ดื้อยาปฏิชีวนะ

ญี่ปุ่นยกเลิกห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัฐวิสคอนซิน

ไต้หวันพบ Zilpaterol ในเนื้อโคจากสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

EU ขยายระยะเปลี่ยนผ่าน กม.ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

EU ปรับค่าสารตกค้างที่อนุญาตและการสุ่มตรวจสาร Histamine ในน้ำปลา

FDA เตรียมออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารสัตว์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้าลิ้นจี่จากไทย

แนวโน้มการใช้ยาสัตว์ใน EU ลดลงต่อเนื่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203