เตือนภัยสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้าง 3 รายการ

EFSA เปิดเผยข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงข้าวโพด GM สู่สาธารณชน

พบชาวจีนนิยมอาหารฮาลาลนำเข้าเหตุไม่มั่นใจการผลิตในประเทศ

ร้าน"แมคโดนัลด์" ในสหรัฐฯ ถูกสั่งปรับฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดมาตรฐาน "ฮาลาล"

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 และ H5N2 ระบาดในเยอรมนี

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555

สหรัฐ-รัสเซีย เปิดประตูส่งออกอาหารสัตว์

จีนเตรียมนำเข้าข้าวเพื่อชดเชยราคาในประเทศ

อังกฤษพบเนื้อม้าปนเปื้อนในแฮมเบอร์เกอร์

เขมรเผยมีข้าวพร้อมส่งออกกว่า 3 ล้านตัน

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ประกาศกฎระเบียบใหม่ด้านคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ

สหรัฐฯ เตรียมประกาศวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นวันบังคับใช้กฎระเบียบการติดฉลากอาหารของปี 2556-2557

สหรัฐพบข้าวไทยมีปริมาณสารหนูต่ำสุด

พบวัตถุดิบปนเปื้อนเชื้อ-สารปฏิชีวนะในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

รัฐ-โรงเพาะฟัก สกัดโรคอีเอ็มเอสกุ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173