ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[4ก.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 ก.ย.61] ประกาศราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing)

[3 ก.ย.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

[27 ส.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

[22 ส.ค.61] จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารรเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร "คู่มือ Q อาสา"

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

[20 ส.ค.61] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า

[20 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ

[15 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 รายการ

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) บริการ Extra IPv6,MS SQL และบริการ RapidSSL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63