ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[28 ก.พ. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[23 ก.พ. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาตฯ

[22 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างการบริหารจัดการและดูแล FACE BOOK FAN PAGE และสื่อออนไลน์

[22 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคนิวคาสเซิลและโรคไข้หวัดนกระยะที่ 1

[21 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[21 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์

[15 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทดสอบองค์ประกอบของกรดไขมันและลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้ำมันมะพร้าว จำนวน 30 ตัวอย่าง

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างโครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานบังคับทุเรียนแช่เยือกแข็ง

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ GAP พืชอาหาร เพิ่มเติมครั้งที่ 5

[06 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[31 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ อสมท. AM 1143 KHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

[31 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 4 รายการ

[31 ม.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46