ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ไทย-ลาวยกระดับตรวจรับรอง ถั่วลิสง

จี้ลาวยกเครื่องระบบตรวจถั่วตามมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

ดีเดย์สิ้นปีส่งออกไก่ไปเกาหลี

นำร่อง 4 จังหวัด 5 หมื่นไร่ มกอช.แก้ปมพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เกษตรฯวางมาตรการแก้ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คุมเข้มสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรฯรวบอำนาจตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคบังคับ

กระทรวงเกษตรฯดัน4จังหวัดนำร่อง เข้าสู่มาตรฐานGAP-ปีแรก5หมื่นไร่

รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน กพร

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ปลื้มระบบตามสอบสินค้าฯซิวรางวัลกพร.

มกอช.โปรโมทสินค้า Q สร้างการยอมรับเสริมความเชื่อมั่นชาวตลาดสด

ACFS supports increasing trade with South Korea

มกอช.โปรโมตสินค้ามาตรฐานQเสริมความเชื่อมั่นชาวตลาดสด

เกษตรฯ ชี้โอกาสทองผู้เลี้ยงโคนมได้ราคาบวกเพิ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25