ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ.เชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ในประเทศ - 'ฉัตรชัย'ห่วงพื้นที่ส.ป.ก.ยึดคืนรัฐ ต้องเร่งจัดเกษตรกรลงภายในปีนี้

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : ‘วิรัช พรหมมี’เกษตรกรGAPดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง จากการส่งเสริมของ‘สวพ.8’

ในประเทศ - ยึดอีกหมื่นแปลง เลขาสปก.ลงนามลุยเฟส2 ที่ดินเปลี่ยนมือ100ไร่ขึ้นไป

ในประเทศ - ดัน376โครงการพัฒนาลุ่มสะแกกรัง ขยายพื้นที่ชลประทาน7.5แสนไร่-เพิ่มเก็บกักน้ำ525ล้านลบ.ม.

ในประเทศ - แตกใบอ่อน : เห็ดป่าหน้าฝน...ต้องระวัง

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ประมงพานฯ เชียงราย เร่งพัฒนาคุณภาพปลานิลตามความต้องการตลาด

ในประเทศ - กษ.ชงของบ1หมื่นล. จ้างชาวนาเลิกทำนา เล็งจ่าย4.5หมื่น/ครัว

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : ‘มะขามเทศ’พืชท้องถิ่นทนแล้ง ปลูกง่าย รายได้งาม

ในประเทศ - ขยายผลเทคโนโลยีสกัดแมลงวันผลไม้ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งผลิตเพื่อการส่งออก‘โคราช’

ในประเทศ - เดินหน้าพัฒนา‘Smart Officer’ เกษตรฯเร่งสร้างบุคลากรรองรับการบริหารยุคใหม่

ในประเทศ - สศก.เร่งคลอดยุทธศาสตร์5ปี รองรับเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ในประเทศ - ศวพ.หนุนงานวิจัยช่วยผลิตมะม่วง แนะเกษตรกรใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

ในประเทศ - ส่องเกษตร : ยึดคืนที่สปก.ให้ยั่งยืน

ในประเทศ - 'เกษตรฯ'ปิ๊งไอเดียของบหมื่นล. จ้างเลิกทำนา-หันทำอาชีพอื่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260