เตือนภัยสินค้าเกษตร

เวียดนาม: มูลค่าส่งออกอาหารทะเลไปจีนปี 2556 เพิ่มขึ้น 37%

ฮ่องกงพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9

จีนเตรียมนำเข้าสุกรจากโรมาเนีย

แกมเบียเตรียมยกเลิกห้ามนำเข้าขาไก่

เกาหลีใต้พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกร

ผู้เลี้ยงกุ้งในอินเดียประสบปัญหาโรค EMS ในกุ้ง

เม็กซิโกส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

อียูแบนนำเข้าปลา 3 ประเทศ-ส่งสัญญาณเตือนคู่ค้าฝ่าฝืน IUU

อังกฤษคิดค้นฐานข้อมูล Isotope แก้ปัญหาไข่ปลอม

จับตาตลาดข้าวไทยในจีนชะลอตัว

กลุ่มพิทักษ์สัตว์ของ EU เรียกร้องให้ห้ามจำหน่าย นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากสัตว์โคลนนิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนถกแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยการปฏิบัติที่ดีเลิศ

ญี่ปุ่นเพิ่มรายการสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ติดฉลาก

สมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้อง USFDA ทบทวนระเบียบย่อย FSMA

อาหรับสู่ตลาดเดียว-รับรองระบบควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192