เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหรัฐฯ เตรียมใช้เครือข่ายเชิงพื้นที่เฝ้าระวัง PED

กว่างซี คุมเข้มมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง

EU ขู่ลงโทษฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี ละเมิด IUU

จีน เข้มงวดนำเข้าแก้วมังกรเวียดนาม

กวก. ปรังปรุงรายชื่อโรงคัดบรรจุผักไป EU

จีน ได้รับการรับรอง “ความเสี่ยงต่ำ” โรควัวบ้า

คณะมนตรียุโรปและสภายุโรปเห็นชอบ delegated acts ภายใต้การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (CAP)

EU ส่งทีมตรวจประเมินไปอินเดียกรณีสั่งระงับการนำเข้ามะม่วงชั่วคราว

ไทย ทวงแชมป์ส่งออกข้าวครึ่งปีแรก อนาคตปี 2558 สดใส

อินโดนีเซีย เปิดเครือข่ายป้องกันโรคไข้หวัดนก

จีน คุมเข้มผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสำหรับทารกภายในประเทศ

รัสเซีย ระงับนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ

EFSA เฝ้าระวังการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่จากสัตว์สู่คน

จีน ตรวจเข้ม ขายสินค้าอาหารและยาออนไลน์

NIFES เผยแมลงป่น (insect meal) มีศักยภาพเป็นอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208