เตือนภัยสินค้าเกษตร

USFDA เตือนผู้ประกอบการระเบียบฉลาก Gluten-Free

EU กำหนดค่าอนุโลมสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ (Maximum Levels) ของกรดอีรูซิก (Erucic acid ) ในน้ำมันและไขมันจากพืช

เยอรมนีลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์

Northern Territory มั่นใจโคไม่ได้เป็นโรค FMD และปากเท้าเปื่อย!

สหรัฐฯ ปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์ปีก

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

EU อนุญาตวัตถุเจือปนอาหารให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

EU ขยายเวลาปรับปรุงระบบการจัดการและควบคุมการทำประมงให้กับ เกาหลีใต้ กาน่า และคูราเซา

นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐ ชี้ตลาดผู้ซื้อต้องการเนื้อโคคุณภาพเพิ่มขึ้น

อินเดียย้ำจะพิจารณาอนุญาตทดลองปลูกพืช GM อย่างรัดกุม

EFSA เผยแพร่รายการตรวจสอบการขออนุญาตใช้เอนไซม์ในอาหาร

EU พบแนวโน้มการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 ชนิด

AQSIQ ประกาศขั้นตอนยื่นขอตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ส่งเข้าจีนครั้งแรก

สหรัฐยกเลิกพิจารณา AD กุ้งไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208