เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร montan acid esters (E912)

USFDA เปิดเว็บไซต์ต่ออายุจดทะเบียนผู้ประกอบการตามระเบียบ FSMA

สหรัฐฯ ปรับปรุงเนื้อหาร่างระเบียบลูก FSMA 4 ฉบับ

EC ร่างข้อเสนอระเบียบยาสัตว์

FAO และ OECD รายงานแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตร 2557-2566

EU พร้อมรับมือรัสเซียแบนนำเข้าสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจสินค้าฮาลาล

ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกไปจำหน่ายยัง EU

EU แก้ไขการติดฉลากปลอดกลูเตน

Defra เรียกร้อง EU ให้ความรู้กฎ CAP แก่เกษตรกร

จีน: กว่างซีเร่งพัฒนาสายพันธุ์ผลไม้ อาจส่งผลผู้ส่งออกไทย

สหรัฐฯรายงานสรุปการระบาด PED ถึงกลางเดือน ส.ค. 57

เตือนผู้ประกอบการไทย EU คุมเข้มตรวจเชื้อ Salmonella ที่ปนเปื้อนในสัตว์ปีก

EU แก้ไขกฏนำเข้าต้นอ่อนและเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะต้นอ่อน

เกาหลีใต้พบโรคปากเท้าเปื่อย ครั้งที่ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208