ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[03 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมหลังดาดฟ้า อาคาร 5 รวมทั้งผนังและหน้าต่างภายนอก อาคาร 5

[03 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[26 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อสินค้าเกษตร(สดและ/หรือแปรรูป)

[24 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอซิน (ScreenEZ Aflatoxin Test Kit)

[24 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการรายงานขอจัดซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ Aflatoxin Test Kit)

[21 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) อัตโนมัติและวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัดกรองปริมาณอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

[18 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 เรื่อง

[04 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ของอาคาร 3 มกอช.

[24 มี.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบจองยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติราชการ) ของ มกอช.

[23 มี.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาต้นแบบผู้ผลิตเส้นไหมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

[22 มี.ค. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[20 มี.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมห้องเลขานุการกรมและบริเวณห้องเลขานุการกรม

[03 มี.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการประชารัฐพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรม

[01 มี.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

[28 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46