เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ย้ำสารกลุ่มNeonicotinoid และ Fipronil มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

มะกันถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศIUU

โอบามาเสนอเพิ่มหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ

US เตรียมออก กม. สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยง

Kosher-Aus ให้ความมั่นใจผู้บริโภคหลังพบปัญหาถุง Kosher เนื้อไก่

AUS เข้มงวดผู้ขายเนื้อไก่ภายใต้การดูแลของ ACCC

US จ่อเปลี่ยนสูตรยากำจัดวัชพืชในพืชGMO หลังพบสูตรเดิมไม่ได้ผล

ผลการจัดสรรโควตาภาษีนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกของ EU ไตรมาสที่ 4 ปี 2557/2558

สถานการณ์ไข้หวัดนกระบาดใน EU

EU พบสารหนูในเห็ดนางรมมีแนวโน้มตกค้างเพิ่มขึ้น

สถานการณ์เชื้อดื้อยาในสหภาพยุโรป

รวมสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาด ล่าสุด

USFDA ชูแผนปฏิบัติลด ละ เลิก การใช้สารปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์

ผลการศึกษาเชื่อว่า COOL ไม่ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมโคของแคนาดาและเม็กซิโก

US ถกข้อพิพาทแรงงานท่าเรือและผลักดันการส่งออกเนื้อสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208