เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ Health claims ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โคฟุกุชิมะอาจกลายพันธุ์-สมาคมผู้ผลิตร้องทางการทบทวนมาตรการผ่อนปรนสินค้า

เม็กซิโกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N3

ออสเตรเลียผู้ส่งออกเนื้อวัวและเนื้อแกะรายใหญ่ที่สุดของจีน

EU ปรับแก้ไข-ถอนสารเสริมบางรายการในอาหารสัตว์

อิตาลีเล็งกำจัดสัตว์ปีกหลักแสนเหตุไข้หวัดนก H7N7

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเชื้อ Salmonella

พบเนื้อแกะปลอมปนเนื้อเป็ดและเนื้อสุกรในจีน

จีนพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N7

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเติมค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร จากการประชุมครั้งที่ 168

ญี่ปุ่นระงับจับปลานอกชายฝั่งฟุกุชิมะเหตุพบน้ำปนเปื้อนรังสี

EU ปรับเพิ่มค่าตกค้างของสาร Yessotoxin ในหอยสองฝาที่มีชีวิต

สหรัฐฯ เตรียมเปิดตลาดนำเข้าไก่แปรรูปจากจีน

USFDA อนุญาตใช้สารสกัดสาหร่ายเกลียวทองเป็นสีผสมอาหาร

เกาหลีใต้เพิ่มมาตรการเข้ม พร้อมรับมือไข้หวัดนก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173