เตือนภัยสินค้าเกษตร

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าปลอดโรคปากเท้าเปื่อยภายในปี 2563

แคนาดาเพิ่มมาตรการจำกัดการนำเข้าสัตว์ปีกของสหรัฐฯ

UK เล็งโอกาสส่งออกเนื้อไปจีน

US เตือนสาร BPA กระทบการสืบพันธุ์ปลา

EFSA แจ้งไวรัสอีโบล่าไม่มีผลเสี่ยงกับผัก ผลไม้จากแอฟริกา

US พิจารณามาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก

ASC สนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของบราซิลอย่างยั่งยืน

อินโด ลาว ฟิลิปปินส์ เร่งหารือพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน

รัสเซี่ยแปรสภาพของเสียจากปลาผลิตเป็นอาหารสัตว์

EU แนะปริมาณการบริโภคอาหารที่มีวิตามิน A อย่างเหมาะสม

6 อาเซียนร่วมเจรจาความยั่งยืนทรัพยากรทางทะเล

UK เร่งแก้ปัญหา พบ Campylobacter ในสัตว์ปีก

EU ออกประกาศกฎระเบียบแก้ไขบัญชีรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (Health claims) ให้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

US เตรียมเสนอร่างกฎหมายระงับการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ปีก

อินเดียหารือสมาชิกอาเซียนสร้างความมั่นคงทางอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205