เตือนภัยสินค้าเกษตร

สส. สหรัฐฯ เข้าแนวร่วมยกเลิกระเบียบ COOL

UK แจงอาหารทะเลแปรรูปยังมีเสถียรภาพแม้สภาวะตลาดรุนแรง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯเรียกร้อง USDA ให้พิจารณามาตรฐานเชื้อโรคสัตว์ปีกให้เสร็จสิ้น

รัสเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากโคลัมเบีย

รัสเซียก้าวเป็นเป้าหมายส่งออกทูน่าที่สำคัญของเวียดนาม

อินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าเนื้อโค

เวียดนามขยายส่งออกปู ไตรมาสที่ 1-2558

อินโดฯออกกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากพืช

IPIFF ขอให้EU มีการปรับกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์

จีนตั้งเป้าหมายกำจัดของเหลือจากการเกษตรขั้นสุดท้าย ให้เป็นศูนย์

ชิลี เริ่มโครงการแปรสภาพของเสียจากปลา

NZ พบสารปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันลูกสุกร

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Rheum offcinale root extract เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

EU อนุญาตให้ใช้สารL-leucine ในน้ำตาลเทียมชนิดอัดเม็ดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

ญี่ปุ่นออกใบอนุญาต ปลาไหลญี่ปุ่น (Japanese Eel) ใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208