ข่าวเกษตรรายวัน

ธีระจี้เร่งสางผลไม้ชายแดนใต้ล้น

แนะวิธีป้องกันเพลี้ยทำลายผลผลิต

เจ้าพระยาวิกฤติเอ่อล้นตลิ่งท่วม อ่างทอง-อยุธยา

ส้มโอเวียงแก่นไม่ถูกแบน

21 ก.ย. งดจับสัตว์น้ำ

สมุดทะเบียนเกษตรกร ...นำร่อง 6,000 หมู่บ้าน

ระบบจัดการน้ำภาคเกษตรแบบบูรณาการ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

รื้อฐานข้อมูลผลไม้ศก. เกษตรฯปรับทั้งระบบมุ่งประสิทธิภาพพยากรณ์ผลผลิต-วางแผนจัดการผลผลิต

แจง ‘ส้มโอเวียงแก่น’ ไม่ถูกอียูแบน

เร่งจี้ทุกฝ่ายแก้เพลี้ยกระโดด

ไทยเจ้าภาพประชุม “กล้วยไม้” ปี 59

ปรับกลยุทธ์ระบบปลูกข้าวใหม่

หนุนพัฒนามะม่วง-มังคุดส่งออก

พด.-มก.เดินเครื่องวิจัยดิน สนองความต้องการเกษตรกร/มุ่งลดต้นทุน-ใช้ประโยชน์ที่ดินยั่งยืน

วอนอนุรักษ์-เลิกจับสัตว์น้ำ ‘วันประมงแห่งชาติ’ 21 ก.ย.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260