ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[24 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและเช่าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[20 ก.ย.61] ประกาศราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้

[19 ก.ย.61] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและออกแบบวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

[19 ก.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการงานเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผ่านสื่อมวลชน

[19 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

[18 ก.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)

[14 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[13 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประวัติผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 ก.ย.61] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[11 ก.ย.61] ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[11 ก.ย.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวผลเผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62