ข่าวเกษตรรายวัน

ปศุสัตว์ปลื้มผลงาน ‘กพร.’มอบ3รางวัล บริการภาครัฐเป็นเลิศ

รายงานพิเศษ : ‘มันฝรั่ง’ปลูกได้ที่ภาคอีสาน

สหกรณ์คว้ารางวัลดีเด่น‘กพร.’ โชว์ผลงานฝ่าวิกฤติปลดหนี้ด้วยวิถีแห่งสหกรณ์

ปศุสัตว์เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า ย้ำถูกหมา-แมวกัดห้ามชะล่าใจรีบพบแพทย์ฉีดวัคซีน

เตือนผู้ปลูกหน้าวัว ฝนตกชุกอากาศชื้น โรครากเน่าระบาด

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : ‘สวพ.8’หนุนจัดตั้งชุมชนต้นแบบ การปลูกพืชโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในประเทศ - ชาวนาร่วมประกันภัยข้าวต่ำกว่าเป้า KOFCแนะเร่งประชาสัมพันธ์-เตือนช่องโหว่เปิดทางตุกติก

ในประเทศ - พัฒนาคำแนะนำ‘ดิน-ปุ๋ย’รายแปลง เพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันสำปะหลัง

ในประเทศ - ส่องเกษตร : โพลล์2ปีไม่ปลื้มรมว.เกษตรฯ

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในประเทศ - เดินหน้าปรับปรุงนาร้างสร้างอาชีพ พด.เขต12ฟื้นสภาพดินเปรี้ยว6จว.ใต้ช่วยเกษตรกร

ในประเทศ - เกษตรฯเดินหน้าตามมติครม. ช่วยเหลือเกษตรกรปีผลิต2559/60

ในประเทศ - เริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มประมงพาณิชย์ เตือนผู้ประกอบการร่วมมือ-ตุกติกถึงขั้นยกเลิกใบอนุญาต

ในประเทศ - พด.เปิดศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จัดงานใหญ่เทิดพระเกียรติในหลวง-พระราชินี

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : หนุนเกษตรกรศรีสะเกษทำเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน-เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260