เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหภาพยุโรปขยายเวลาเปลี่ยนผ่านสารแต่งกลิ่นรสผักย่าง

จีนปรับสัดส่วนโปรตีนในอาหารสัตว์ หวังลดการใช้ถั่วเหลืองนำเข้า

ลูกน้ำนมเวียดนามเตรียมบินไกลสู่เมกา

EU ขยายเวลาอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ระหว่างรอผลการประเมิน

EU เคร่งทำแผนใหม่จำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะ

FDA เตรียมพิจารณาฉลากใหม่ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคแพ้งา

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitan esters

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Cochineal, Carminic acid และ Carmines

EU ไม่อนุญาตน้ำมันสน เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

APHIS ประกาศระเบียบมาตรฐานปฏิบัติงาน นำเข้าผักและผลไม้สด

อึ้ง! ลาวพบเชื้อไข้หวัดนก

สหภาพยุโรปไฟเขียว เริ่มนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงของพม่า

EU อนุญาตใช้น้ำมันหอมหัวใหญ่เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ออสซี่ แจ้งปรับค่า MRL สาร Profenofos ในพริกแดง

อินเดีย ขยายเวลาบังคับฉลากออร์แกนิคอีก 3 เดือน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197