ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม World Trade Organization (WTO)


      - รายงานการประชุมสัมมนา WTO Agreement on Sanitary & Phytosanitary Measures ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย