ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Office International des Epizooties(OIE)


      - สรุปผลการประชุม The 86th Genaral Session of the World Assembly of Delegates of the OIE ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 85 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (The 85th Genaral Session of the World Assembly of the OIE) ระหว่างวันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 80 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (80th OIE General Session) ระหว่างวันที่ 20- 25 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 79 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (78th OIE General Session of the World Assembly of Delegates of the OIE) ระหว่างวันที่ 22- 27 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 78 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (78th OIE General Session) ระหว่างวันที่ 23- 28 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - การประชุม Conference of the OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 77 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (77th OIE General Session) ระหว่างวันที่ 24- 29 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 76 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (76th OIE General Session) ระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2551 ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - รายงานการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในสัตว์โดยการใช้วัคซีน (International Conference on the Control of Infectious Animal Diseases by Vaccination)ณ กรุงบัวเอโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2547

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - รายงานการประชุมทางวิชาการระดับโลกเรื่อง สวัสดิภาพสัตว์ : ก้าวแรกของ OIE ( Global Conference on Animal Welfare : an OIE Initiative ) 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2547 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - การประชุม 71st General Session of the International Committee of the OIE ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย