ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Internationl Plant Protection Convention(IPPC)


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช ครั้งที่ 13 (13th session of the Commission on Phytosanitary Measures – CPM13) ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2561 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 3th IPPC Global Symposium on ePhyto ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย

      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2556 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2555 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2554 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Eleventh Regional Workshop for the Review of Draft International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2553 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Inception meeting of IDRC-funded Project: Towards Improved Market Access for ASEAN Agricultural Commodities ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2553 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม APEC Workshop on Understanding and Developing Risk Management Options for Market Access ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - Interim Commission on Phytosanitary Measures (ICPM) ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Commission on Phytosanitary Measures ครั้งที่ 1ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย