เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือค่า MRLs สารพิษตกค้างสินค้าเกษตรและอาหารของรัสเซีย (ผลิตภัณฑ์จากพืช) : Russian Pesticide MRLs Legislation
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-3
ISBN978-974-403-606-3
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือการติดฉลากอาหารของฮ่องกง : คำแนะนำด้านการติดฉลากโภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-2
ISBN978-974-403-581-3
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือA Manual for Exporting of Fresh Fruits to The United States
รหัสอ้างอิง
ISBN978-974-403-461-8
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือรายชื่ออาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศต่างๆ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-9
ISBN978-974-403-465-6
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4