เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือฉลากอาหาร : ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ เล่ม 2
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-4
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือNOVEL FOOD : ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-1
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือคู่มือ การติดฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-10
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือค่า MRLs สารพิษตกค้างสินค้าเกษตรและอาหารของรัสเซีย (ผลิตภัณฑ์จากพืช) : Russian Pesticide MRLs Legislation
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-3
ISBN978-974-403-606-3
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือการติดฉลากอาหารของฮ่องกง : คำแนะนำด้านการติดฉลากโภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-2
ISBN978-974-403-581-3
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4 5