เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือการส่งออก ผัก ผลไม้ ไปประเทศญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง)
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-1
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-6
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือฉลากอาหาร : ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ เล่ม 2
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-4
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือNOVEL FOOD : ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-1
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือคู่มือ การติดฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
รหัสอ้างอิงมกอช-2552-กนม-10
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4