สมาชิกของ Codex

                 สมาชิกของ Codex เป็นภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ ปัจจุบัน Codex มีสมาชิก (member countries) 174 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และสมาชิกที่เป็นองค์กร (member organization) 1 องค์กร คือ European Community

 Africa
   Angola  Gambia  Nigeria
   Benin  Ghana  Rwanda
   Botswana  Guinea  Senegal
   Burkina Faso  Guinea-Bissau  Seychelles
   Burundi  Kenya  Sierra Leone
   Cameroon  Lesotho  South Africa
   Cape Verde  Liberia  Swaziland
   Central African Republic  Madagascar  Togo
   Chad  Malawi  Uganda
   Congo  Mali  United Republic of Tanzania
   Cote d'Ivoire  Mauritania  Zambia
   Democratic Republic of the Congo  Mauritius  Zimbabwe
   Equatorial Guinea  Morocco  
   Eritrea  Mozambique  
   Ethiopia  Namibia  
   Gabon  Niger  
 Asia
   Afghanistan  Philippines  
   Bangladesh  Republic of Korea  
   Bhutan  Singapore  
   Brunei Darussalam  Sri Lanka  
   Cambodia  Thailand  
   China  Viet Nam  
   Democratic People's Republic of Korea    
   India    
   Indonesia    
   Japan    
   Lao People's Democratic Republic    
   Malaysia    
   Mongolia    
   Myanmar    
   Nepal    
   Pakistan    
 Europe
   Albania  Greece  Portugal
   Armenia  Hungary  Romania
   Austria  Iceland  Russian Federation
   Belarus  Ireland  Serbia
   Belgium  Israel  Slovakia
   Bulgaria  Italy  Slovenia
   Croatia  Kazakhstan  Spain
   Cyprus  Kyrgyzstan  Sweden
   Czech Republic  Latvia  Switzerland
   Denmark  Lithuania  The former Yugoslav Republic of Macedonia
   Estonia  Luxembourg  Turkey
   European Community  Malta  Ukraine
   Finland  Moldova  United Kingdom
   France  Netherlands  Uzbekistan
   Georgia  Norway  
   Germany  Poland  
 Latin America and the Caribbean
   Antigua and Barbuda  Guatemala  Venezuela (Bolivarian Republic of)
   Argentina  Guyana  
   Bahamas  Haiti  
   Barbados  Honduras  
   Belize  Jamaica  
   Bolivia  Mexico  
   Brazil  Nicaragua  
   Chile  Panama  
   Colombia  Paraguay  
   Costa Rica  Peru  
   Cuba  Saint Kitts and Nevis  
   Dominica  Saint Lucia  
   Dominican Republic  Saint Vincent and the Grenadines  
   Ecuador  Suriname  
   El Salvador  Trinidad and Tobago  
   Grenada  Uruguay  
 Near East
   Algeria  Yemen  
   Bahrain    
   Egypt    
   Iran (Islamic Republic of)    
   Iraq    
   Jordan    
   Kuwait    
   Lebanon    
   Libyan Arab Jamahiriya    
   Oman    
   Qatar    
   Saudi Arabia    
   Sudan    
   Syrian Arab Republic    
   Tunisia    
   United Arab Emirates    
 North America
   Canada    
   United States of America    
 Southwest Pacific
   Australia    
   Cook Islands    
   Fiji    
   Kiribati    
   Micronesia (Federated States of)    
   New Zealand    
   Papua New Guinea    
   Samoa    
   Solomon Islands    
   Tonga    
   Vanuatu    
Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th