กระดานข่าว

กระดานข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักกระดานข่าว   |   ตั้งคำถามใหม่   |     ค้นหา 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช    
ผู้ถาม : เต๊ยเตย  [ 15-10-2550 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

มีการเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร (แบบฟรีๆ)    
ผู้ถาม : ชำนาญวิทย์ ทินวงค์  [ 09-06-2551 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

การรับโอน    
ผู้ถาม : ปริญดา  [ 20-12-2550 ] คำตอบ : 3 คำตอบ

พัลเลตไม้ส่งออก ต่อไปจะมีมาตรฐานส่งออกหรือไม่    
ผู้ถาม : นิภาภรณ์ บัวเคล้า  [ 12-09-2552 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

ต้องการทราบข่าวสารทางเมลล์    
ผู้ถาม : tor  [ 28-07-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

แหล่งกำเหนิดอาหารของ EU    
ผู้ถาม : pp  [ 10-09-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

มาตรฐานถั่วดำ    
ผู้ถาม : james  [ 24-09-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

ถั่วดำ เป็น GMO หรือไม่    
ผู้ถาม : ญดา นาคะรัตนากร  [ 27-09-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

พันธกิจของกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.)  มีอะไรบ้าง    
ผู้ถาม : twanlaya  [ 19-10-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

พันธกิจของสำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (สมส.) มีอะไรบ้าง    
ผู้ถาม : twanlaya  [ 19-10-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

กฎหมายฉลากอเมริกา    
ผู้ถาม : pl  [ 29-10-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

ฉลากข้างกล่อง    
ผู้ถาม : อดุลย์  [ 25-12-2553 ] คำตอบ : 1 คำตอบ

ขอบคุณ    
ผู้ถาม : เสาวลักษณ์ บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด  [ 04-01-2554 ] คำตอบ : 0 คำตอบ

food defense    
ผู้ถาม : ประพันธ์  [ 15-03-2554 ] คำตอบ : 0 คำตอบ

เซอร์เวย์ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย    
ผู้ถาม : ผู้อยากรู้  [ 20-05-2554 ] คำตอบ : 0 คำตอบ

การ audit Product/Plant เพื่อรับรอง gluten free    
ผู้ถาม : เยาวลักษณ์  [ 26-05-2554 ] คำตอบ : 0 คำตอบ

การนำรายชื่อมาประเมินในหน่วยงาน    
ผู้ถาม : *-*  [ 25-08-2554 ] คำตอบ : 5 คำตอบ
       
  [1] [2] [3] [4] [5] 6 หน้า จากทั้งหมด  137 เรื่อง