กระดานข่าว

กระดานข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักกระดานข่าว   |   ตั้งคำถามใหม่   |     ค้นหา 

การติดฉลาก COOL    
ผู้ถาม : QC  [ 23-01-2552 ] คำตอบ : 207 คำตอบ

อยากได้ clip โฆษณา มาตรฐาน q    
ผู้ถาม : 1  [ 14-10-2552 ] คำตอบ : 183 คำตอบ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยาสัตว์ตกค้าง    
ผู้ถาม : cassava  [ 15-09-2552 ] คำตอบ : 206 คำตอบ

ขอข้อมูงส่งออกผลไม้ไปบรูไน    
ผู้ถาม : QMR  [ 27-06-2553 ] คำตอบ : 202 คำตอบ

เรียนถามวันประกาศผลสอบของพนักงานราชการ    
ผู้ถาม : vee  [ 19-08-2553 ] คำตอบ : 207 คำตอบ

 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     
ผู้ถาม : หอยทาก  [ 18-09-2553 ] คำตอบ : 193 คำตอบ

Food allergen    
ผู้ถาม : ทิพวรรณ  [ 06-10-2553 ] คำตอบ : 213 คำตอบ

มาตรฐานของบรรจุภัณ์ผลไม้    
ผู้ถาม : หฤรมณ  [ 14-03-2554 ] คำตอบ : 183 คำตอบ

Tridodecylamine    
ผู้ถาม : เยาวลักษณ์  [ 09-05-2554 ] คำตอบ : 185 คำตอบ

Food Safety Modernization Act     
ผู้ถาม : ยุพดี  [ 11-08-2554 ] คำตอบ : 201 คำตอบ

การซื้อขายมังคุด    
ผู้ถาม : yui  [ 25-08-2554 ] คำตอบ : 187 คำตอบ

เงื่อนไขการส่งส้มโอสดทั้งผลไปออสเตรเลีย    
ผู้ถาม : ดวงเดือน  [ 10-10-2551 ] คำตอบ : 205 คำตอบ

สนใจส่ง snack ไปขายประเทศบรูไน    
ผู้ถาม : sam  [ 10-12-2552 ] คำตอบ : 190 คำตอบ

อยากทราบว่ามีกฏหมายประเทศใดบ้าง ที่ห้ามสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีนเข้าประเทศ    
ผู้ถาม : RD  [ 08-03-2554 ] คำตอบ : 203 คำตอบ

กฏหมายญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่อง GMO    
ผู้ถาม : เยาวลักษณ์  [ 12-05-2554 ] คำตอบ : 208 คำตอบ

การนำรายชื่อของกรมวิชการเกษตร มาประเมิน    
ผู้ถาม : *-*  [ 05-09-2554 ] คำตอบ : 199 คำตอบ

อยากทราบว่า GMP/HACCP คืออะไร    
ผู้ถาม : ณรงค์  [ 24-10-2550 ] คำตอบ : 207 คำตอบ

ส่งออกผลไม่สดไปประเทศจีน    
ผู้ถาม : พิมพ์ภัทรา  [ 26-10-2552 ] คำตอบ : 200 คำตอบ

ส่งออกผลไม้สดไปบรูไน    
ผู้ถาม : qc  [ 14-09-2552 ] คำตอบ : 201 คำตอบ

ต้องการทราบรายละเอียดเพื่อทำรายงานวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ต้องการมาและด่วนค่ะ)    
ผู้ถาม : นักศึกษามหาวิทยาลัยม่โจ้ เชียงใหม่ ค่ะ  [ 23-09-2553 ] คำตอบ : 195 คำตอบ

กฎหมายสารกัมมันตภาพรังสี    
ผู้ถาม : รัตนาวลี ใจสะอาด  [ 28-04-2554 ] คำตอบ : 195 คำตอบ

รายชื่อสารเติมแต่งอาหารต้องห้ามของจีน    
ผู้ถาม : รัตนาวลี ใจสะอาด  [ 29-04-2554 ] คำตอบ : 200 คำตอบ

รบกวน เรื่อง สถิติย้อนหลังครับ    
ผู้ถาม : ธนกร โสภณวิทย์  [ 04-10-2553 ] คำตอบ : 212 คำตอบ

พันธกิจของสำนักงานเลขานุการกรม  (สลก.)  มีอะไรบ้าง    
ผู้ถาม : twanlaya  [ 19-10-2553 ] คำตอบ : 184 คำตอบ
       
  [1] [2] 3 [4] [5] [6] หน้า จากทั้งหมด  137 เรื่อง