กระดานข่าว

กระดานข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักกระดานข่าว   |   ตั้งคำถามใหม่   |     ค้นหา 

FUMIGATE    
ผู้ถาม : อริยาภรณ์  [ 26-04-2554 ] คำตอบ : 198 คำตอบ

Food Safety Modernization Act      
ผู้ถาม : pln  [ 02-07-2554 ] คำตอบ : 1008 คำตอบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยระบบออร์กานิกไอซีเอ็ม    
ผู้ถาม : Bush  [ 21-07-2553 ] คำตอบ : 610 คำตอบ

กฏระเบียบใหม่ เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์ของจีน    
ผู้ถาม : เยาวดี   [ 15-03-2554 ] คำตอบ : 194 คำตอบ

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการใหม่    
ผู้ถาม : wirungrong  [ 20-04-2554 ] คำตอบ : 202 คำตอบ

กฎหมายฉลากอาหาร EU    
ผู้ถาม : pla  [ 16-03-2554 ] คำตอบ : 214 คำตอบ

 ความเป็นมา    
ผู้ถาม : คนอยากรู้  [ 15-10-2550 ] คำตอบ : 185 คำตอบ

ส่งออกผลไม้สดไปบรูไน    
ผู้ถาม : qc  [ 14-09-2552 ] คำตอบ : 202 คำตอบ

อยากทราบว่า ฟักทอง หรือพืชอื่นๆ ที่ไม่มีมาตรฐานขอGAPยังไงครับ    
ผู้ถาม : สาธิต  [ 06-09-2553 ] คำตอบ : 665 คำตอบ

สอบถามเรื่อง novel food ค่ะ    
ผู้ถาม : นักศึกษา  [ 24-12-2552 ] คำตอบ : 225 คำตอบ

มาตรฐานของบรรจุภัณ์ผลไม้    
ผู้ถาม : หฤรมณ  [ 14-03-2554 ] คำตอบ : 184 คำตอบ

อยากได้ clip โฆษณา มาตรฐาน q    
ผู้ถาม : 1  [ 14-10-2552 ] คำตอบ : 184 คำตอบ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร     
ผู้ถาม : อู่อู๋  [ 15-10-2550 ] คำตอบ : 708 คำตอบ

ติดต่อมกอชทางโทรศัพท์    
ผู้ถาม : ลดาวัลย์   [ 30-07-2553 ] คำตอบ : 186 คำตอบ

ความหมายของตรา มกอช.    
ผู้ถาม : เปเป้  [ 15-10-2550 ] คำตอบ : 226 คำตอบ

มะม่วงอบเเห้ง    
ผู้ถาม : คนขายมะม่วง  [ 12-09-2552 ] คำตอบ : 150 คำตอบ

มาตรฐานกะทิ    
ผู้ถาม : สุพรรณี  [ 10-12-2553 ] คำตอบ : 7446 คำตอบ

สอบถามข้อมูลการส่งออกผลไม้สดไปยูเครน    
ผู้ถาม : qc  [ 26-10-2552 ] คำตอบ : 239 คำตอบ

ปริมาณสารพิษตกค้างที่เพิ่มขึ้นเมื่อสินค้าถูกทำแห้ง    
ผู้ถาม : คนในวงการอบแห้ง  [ 30-08-2553 ] คำตอบ : 232 คำตอบ

ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรพืชผักและผลไม้สดและแปรรูปในปี พ.ศ. 2551 - 2552 แบ่งเป็นประเภท    
ผู้ถาม : ณัฎฐ์นรี (ใช้ประกอบข้อมูลในการทำงาน)  [ 21-03-2554 ] คำตอบ : 175 คำตอบ

ต้องการส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศบรูไนค่ะ    
ผู้ถาม : พรรณิดา  [ 14-09-2553 ] คำตอบ : 199 คำตอบ

การฉายรังสีมังคุดสดและลำไยสดไปสหรัฐอเมริกา    
ผู้ถาม : qc  [ 05-02-2552 ] คำตอบ : 199 คำตอบ

หนังสือเกี่ยวกับการติดฉลากเล่ม 2    
ผู้ถาม : ชลชนก  [ 30-10-2553 ] คำตอบ : 221 คำตอบ

การรมยาข้าวสารใช้สารเคมีชนิดใด มีสารตกค้างและมีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่    
ผู้ถาม : ครองขวัญ  [ 11-11-2553 ] คำตอบ : 190 คำตอบ
       
  [1] 2 [3] [4] [5] [6] หน้า จากทั้งหมด  137 เรื่อง