กระดานข่าว

กระดานข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักกระดานข่าว   |   ตั้งคำถามใหม่   |     ค้นหา 

การส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน    
ผู้ถาม : ชิดชนก  [ 23-01-2554 ] คำตอบ : 317 คำตอบ

มะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี    
ผู้ถาม : qc  [ 11-02-2552 ] คำตอบ : 266 คำตอบ

ต้องการส่งออกผลไม้(ลองกอง)สดไปจีน    
ผู้ถาม : มั่นคง  [ 08-09-2554 ] คำตอบ : 207 คำตอบ

กฎหมายสารกัมมันตภาพรังสี    
ผู้ถาม : รัตนาวลี ใจสะอาด  [ 28-04-2554 ] คำตอบ : 249 คำตอบ

การทำ GMP และ HACCP ของโรงสีข้าว     
ผู้ถาม : orc  [ 17-03-2554 ] คำตอบ : 205 คำตอบ

การขอขึ้นทะเบียนข้าวโพด    
ผู้ถาม : แนท  [ 03-09-2553 ] คำตอบ : 222 คำตอบ

ต้องการส่งออกผลไม้(ทุเรียน,ลองกอง)สดไปบรูไน    
ผู้ถาม : อนุศิษฏ์  [ 28-12-2552 ] คำตอบ : 1056 คำตอบ

อยากทราบว่า GMP/HACCP คืออะไร    
ผู้ถาม : ณรงค์  [ 24-10-2550 ] คำตอบ : 209 คำตอบ

ต้องการส่งออกหอมหัวใหญ่ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม    
ผู้ถาม : ดวงเดือน  [ 03-11-2551 ] คำตอบ : 185 คำตอบ

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ    
ผู้ถาม : วรพจน์ จำนงค์ทอง  [ 04-02-2554 ] คำตอบ : 198 คำตอบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยระบบออร์กานิกไอซีเอ็ม    
ผู้ถาม : Bush  [ 21-07-2553 ] คำตอบ : 612 คำตอบ

การบรรจุหีบห่อมังคุดสดเพื่อการส่งออก    
ผู้ถาม : yui  [ 25-08-2554 ] คำตอบ : 1029 คำตอบ

Food Safety Modernization Act      
ผู้ถาม : pln  [ 02-07-2554 ] คำตอบ : 1009 คำตอบ

ขอข้อมูงส่งออกผลไม้ไปบรูไน    
ผู้ถาม : QMR  [ 27-06-2553 ] คำตอบ : 206 คำตอบ

GMPกับHACCPคือระบบเดียวกันไหมและถ้าใช่เกี่ยวข้องกันอย่าไร    
ผู้ถาม : arm  [ 20-02-2554 ] คำตอบ : 201 คำตอบ

ต้องการส่งผักสดออกต่างประเทศ    
ผู้ถาม : ชยากร  [ 15-07-2553 ] คำตอบ : 226 คำตอบ

การแสดงฉลากอาหาร    
ผู้ถาม : ดิว  [ 09-09-2553 ] คำตอบ : 213 คำตอบ

สอบถามข้อกำหนดการส่งส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง ไปดูไบ (Dubai) ประเทศ UAE     
ผู้ถาม : qc  [ 25-04-2552 ] คำตอบ : 216 คำตอบ

สอบถาม    
ผู้ถาม : เพชร  [ 19-11-2552 ] คำตอบ : 244 คำตอบ

การขอเครื่องหมาย "Q"     
ผู้ถาม : ตอง  [ 28-06-2553 ] คำตอบ : 195 คำตอบ

เรียนถามเรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะของมกอช.    
ผู้ถาม : หน่วยงานภาคเอกชน  [ 23-07-2553 ] คำตอบ : 198 คำตอบ

กฎหมายอาหาร ประเทศออสเตรเลีย    
ผู้ถาม : Kaed  [ 14-05-2554 ] คำตอบ : 216 คำตอบ

พันธกิจของสำนักงานเลขานุการกรม  (สลก.)  มีอะไรบ้าง    
ผู้ถาม : twanlaya  [ 19-10-2553 ] คำตอบ : 186 คำตอบ

ลำไยอบแห้ง    
ผู้ถาม : yuo  [ 15-07-2553 ] คำตอบ : 183 คำตอบ
       
  1 [2] [3] [4] [5] [6] หน้า จากทั้งหมด  137 เรื่อง